joycelyn-lam-cover

日本第一天團「AKB48」喺台灣成立姊妹團「TPE48」,而家仲進行緊第三輪選拔,官網睇到喺150名參加者之中,香港代表林裕君Joycelyn以8800多票位居頭10!

tpe48-1

睇官網最新選票結果:

有成150個參加者,其中香港代表林裕君Joycelyn排第10:

tpe48-1

tpe482

睇返Joycelyn Lam 個Facebook,有多幾張相睇:

joycelyn-lam3

joycelyn-lam6

joycelyn-lam8 joycelyn-lam19

tpe48-joycelynq