kn-b4652

whatapp群組流傳一堆圖片加一條影片,內容就睇到有個疑似空姐背住男朋友同另外一條仔嘅情慾對話

23660323_122032961905187_1592364348_o

23660432_122032948571855_560660823_o

23698685_122032825238534_1389114821_o

23714980_122032815238535_1481649173_o

有晒對話再加多條片睇怕今次都冇得兜喇

 

片:

https://drive.google.com/open?id=1IV898NJiUqolu2NNmK3usV5J3RSNr-wD